Hakuprosessi

OM Suomen lähetiksi hakeminen alkaa hakulomakkeen täyttämisellä. Lomakkeen täyttämiseen menee aikaa noin 60 minuuttia. Hakemus ei ole sitova, mutta se on ensimmäinen askel lähtemiselle.

Hakemuksen perusteella tehdään päätös mahdollisesta haastatteluihin kutsumisesta. Haastattelut kestävät yhden päivän, jonka jälkeen hakija saa tiedon OM Suomen lähetiksi hyväksymisestä. Päätös tulee yleensä muutaman päivän kuluessa. Lähetiksi hyväksymisen jälkeen OM Suomen pitkäaikaistyönkoordinaattori - yhdessä hakijan kanssa - alkaa työstämään lähtöä edeltäviä käytännön asioita. Näihin kuuluvat muun muassa vastaanottavan kentän löytyminen ja hyväksyminen, lähtijän valmistautuminen vastaanottavan kentän olosuhteisiin ja työhön sekä oikean lähtöajankohdan valinta. Hakijalta edellytetään osallistumista Lähetä minut- koulutusviikonloppuun joko keväällä tai syksyllä. Hakijan tulee myös kerätä taloudellinen kannatus ennen lähtöä. Osalla prosessiin menee kolme kuukautta, osalla reilusti enemmän.

Jokainen lähtijä on ainutlaatuinen. Tavoitteenamme on hoitaa lähtöprosessi parhaalla mahdollisella tavalla sekä lähtijän että vastaanottavan kentän kannalta.