Campolo, Tony: Voimana heikkous

voimana-heikkous
voimana-heikkous
27,90 € / tuote

Voiko maailman vääryydet oikaista heikkouden voimin?
Maailman polttavimmat kysymykset — ympäristöongelmat, talouden epävakaus, rakenteellinen eriarvoisuus, jatkuva sotiminen — vaativat ratkaisua. Eikö meidän tulisi hyödyntää kaikkia käytettävissä olevia keinoja — myös valtaa?

Vai pitäisikö meidän torjua poliittinen, taloudellinen ja hengellinen vallankäyttö ja turvautua rakkauden "heikkouteen"? Kirjassaan Tony Campolo esittelee Jeesuksen elämästä löytämäänsä "voiman teologiaa", rakkaudessa piilevää voimaa.

Hän kirjoittaa: Jeesus valitsi vaikeamman tien. Hän valitsi ristin tien. Hän ei pelastaisi maailmaa vallan vaan uhrautuvaisen rakkauden kautta. Campolon kirja on tienviittana kaikille, jotka haluavat noudattaa Vapahtajan esimerkkiä.

Isbn: 978-952-475-563-4
Julkaisuvuosi: 2012
Sivumäärä: 240