16.03.2013

Malariaa, tiikereitä, karhuja ja käärmeitä

Intian Luhagudissa toimii OM Suomen dalit-lapsille tarkoitettu kouluhanke. Olosuhteet ovat haastavia. Malarian lisäksi villieläimet ovat merkittävä uhka, joiden vuoksi pimeällä liikkuminen on vaarallista. Hankkeen sosiaalityöntekijä Martin kertoo: Kylät, joissa teemme työtä, ovat 5-6 kilometrin päässä. Näissä kylissä on vain 10-20 taloa. Se on etuoikeus, että saamme tehdä työtä heidän parissaan. Ihmiset tekevät työtä pelloilla ja jotta heitä saavuttaisi, heidän luokseen pitää mennä illalla. Järjestämme heille kokouksen illalla. Kun palaamme kotiin, on jo pimeä. Paluumatka voi olla vaarallinen villieläinten kuten tiikerien ja karhujen vuoksi. Minun tehtäväni on kulkea kylissä polkupyörällä. Muutama viikko ennen haastattelua kaksi ihmistä oli kuollut karhujen hyökkäyksessä. Karhut tulevat tiettynä aikana vuodesta syömään kylien maissipelloille. Martin kertoo nähneensä tiikerin, joka oli hyökkäämässä lehmän kimppuun. Malaria on myös jatkuva ongelma. Martin sanoi sairastavansa malarian kolme kertaa vuodessa.

Lataa radio-ohjelma mp3-tiedostona (2,6 Mt).

 

w-viidakossa-kulkem-voi-olla-vaarallista


INTIAN KASTITTOMIEN DALIT LASTEN KOULUT
Malariaa, tiikereitä, karhuja ja käärmeitä

Kerromme tässä ohjelmassa Intian dalitien eli kastittomien lasten kouluista ja köyhän dalit-yhteisön kehittämisestä. Operaatio Mobilisaatio eli OM on rakentanut Intiaan Luhagudiin koulun. Toinen rakennusvaihe on juuri tehty ja se toi kouluun lisää luokkahuoneita ja toisen kerroksen. Koulun lisäksi tuemme ympäristön kylien kehittämistä vertaistukiryhmien ja ammattikoulutuksen kautta. Tänä vuonna ohjelmassa on toisen terveysklinikan järjestäminen. Klinikan järjestämistä varten tuomme paikalle terveysalan ammattilaisia Intiasta ja muutaman suomalaisen lääkärin ja sairaanhoitajan. Lyhyen klinikan aikana autetaan ihmisiä akuuteissa vaivoissa, annetaan lääkitystä ja autetaan heitä jatkohoitoon. Kylien ihmiset ovat usein sairaita köyhyyden ja erilaisten puutteiden vuoksi. Sairaala tai lääkäri on heille monesti liian kaukana tai heiltä puuttuu kulkuväline tai varoja sairaalaan menoa varten. Tarvitsemme muutaman vapaaehtoisen Suomesta auttamaan klinikalla syksyllä 2013. Ota yhteyttä, jos asia kiinnostaa.

Luhagudin koulu on perustettu dalitien pyynnöstä ja se on englanninkielinen, koska englannin kieli on ainoa merkittävä kieli, jota tarvitaan opiskelussa ylemmällä tasolla Intiassa. Toivomme tähän työhön ystävien rukouksia ja taloudellista tukea.
Käyn vuosittain Intiassa ja Luhagudissa valvomassa dalit-lasten kouluhankkeen edistymistä. Luhagudi on Odishan osavaltiossa, Intian itärannikolla, Kolkatan suurkaupungin eteläpuolella.


w-rakennuksella-miehia
Koulu toimi normaalisti ykköskerroksessa toisen kerroksen rakennustöistä huolimatta.

Viime matkallani haastattelin Luhagudin koulun johtajaa Basantia. Tämä on haastattelun toinen osa
-    Naapuri hallinnollisella alueella (distriktissä) on ollut paljon ongelmia viime vuosina. Voitko kertoa siitä?

Kandhamal distriktissä on ollut ongelmia. Kotini on siellä. Siellä on monia ongelmia, kuten uskonnollisia ongelmia. Siellä on paljon hindufundamentalisteja. Siellä vaikuttavat hindupuolue ja järjestöt BHB, RSS ja Badrankal. Vähän yli puolet väestöstä on ei-kristittyjä. Monet heistä ovat rikkaita ja he ovat liikemiesten kastista. He asuvat siellä eri kaupungeissa. He ovat hyvin toimeen tulevia ja heillä on paljon poliittista valtaa. He ovat intellektuaalisesti kehittyneempiä kuin heimoihin tai kastittomiin kuuluvat. BHB puolue pyrkii toteuttamaan suunnitelmiaan Kandhamal distriktissä.


w hindufan-poltt-kirkko-muniguda.
Hindufanaatikkojen tuhopolttama kirkko Munigudissa vuonna 2008.

Alueella on vähintään 40 % väestöstä kristittyjä ja he kuuluvat moniin eri kirkkokuntiin. He ovat hyvin köyhistä oloista. Useimmat heistä ovat olleet hyljeksittyjä. Kauppiaskastin ihmiset yrittävät hallita kristittyjä sosiaalisesti, poliittisesti, koulutuksellisesti ja taloudellisesti. He eivät halua kristittyjen lisääntyvän ja kehittyvän. Kristityt ovat alun perin heimoista tai alakasteista. He tekevät fyysistä työtä pelloilla ja muualla. He tekevät ahkerasti työtä ja saavat siitä tuloja. Mutta kauppiaskasti haluaisi hyväksikäyttää heitä ja saada heidän tulonsa.

w-krist-koteja-tuhot-kandhamali-1

Kun yläkastiset haluaisivat hallita ja hyväksikäyttää köyhiä, he ovat saaneet aikaan heidän keskuuteensa riitoja. Lähetykset ja toiset kristityt ovat auttaneet tämän alueen kristittyjä saamaan koulutusta ja työmahdollisuuksia. Äärihindut eivät halua, että näin tapahtuu. He ovat tämän vuoksi aiheuttaneet ongelmia.

Tämän vuoksi he etsivät mahdollisuuksia painaa alas paikallisten kristittyjen tunteita. Kristityt ovat saaneet apua useilta eri lähetyksiltä. He tekevät työtä Kandhamalissa ja he ovat kehittäneet kristittyjä. He antavat kristityille koulutusta ja auttavat heitä saamaan työtä. He ajattelevat kristittyjen kehittämistä.

Ei kristityt ja fundamentalistit eivät halua nähdä, että kristityt kasvavat. He etsivät mahdollisuuksia painaa alas kristittyjä. Tätä on tapahtunut 30 vuoden ajan.

Siellä oli eräs Swamy Laghnananda. Hän sai surmansa ja sen jälkeen oli suuri yhteisöllinen mellakka. Sitten siitä tuli vaino. Hän oli päähenkilö, joka järjesti jo aikaisemmin vainoja. Hän oli polttanut kaksi kirkkoa 1990 luvulla.

w-tuhottua-omaisuutta-odisha-2008

Hän aiheutti sekasortoa jouluna ja uutena vuotena. Hän ei halunnut nähdä sitä, että kristittyjen määrä kasvoi ja hän oli sitä vastaan. Poliittinen ryhmä naksaliitit, jotka ovat paikallisia äärikommunisteja, näkivät nämä vainot. He menivät ja tappoivat Swamy Laghnanandan, joka oli vainonnut monin tavoin kristittyjä.

Fundamentalistit olivat etsineet mahdollisuutta toimia ja tuhota kristittyjen taloudellisen menestymisen. He olivat myös suunnitelleet kristittyjen tappamista. Naksaliitit tappoivat Swami Laghnanandan Saraswatin elokuun 23 päivänä 2008. Siitä alkoivat yhteisöllinen väkivalta ja vainot. Tämä vaikutti pahasti Kandhamal distriktissä. Väkivallan seurauksena noin sata ihmistä kuoli. Siinä kuoli pastoreita ja maallikkojohtajia. Yli 7000 kotia tuhottiin ja poltettiin. Monet kirkot tuhottiin ja monet kristittyjen instituutiot myös tuhottiin.


Odishan osavaltion viranomaiset saivat vainot hitaasti loppumaan. Silloin hallitseva puolue oli BHB. Syrjäisissä kylissä kristityt pelkäävät hinduja. Monet kristityt ovat edelleen pakosalla ja he asuvat eri kaupungeissa Odishassa ja Odishan ulkopuolella. Nyt tilanne on normalisoitunut. Mutta siitä huolimatta ihmiset ovat peloissaan, kun he muistavat aikaisemmat tapahtumat.

w-krist-koteja-tuhot-kandhamali-2

-    Miksi BHB ja hindut vihaavat kristittyjä?

Kristityt ovat alakastisia ja he saavat tukea ja välineitä lähetysjärjestöiltä. Lähetysjärjestöt ja avustusjärjestöt ovat keskittyneet heidän auttamiseensa. He antavat heille välineitä ja he kouluttavat heitä. He eivät halua nähdä, että alakasteihin kuuluvia ihmisiä kehitetään ja että he elävät muiden keskuudessa.
 
- Haluaisitko sanoa vielä jotain?

Haluaisin kiittää kaikkia Suomessa, jotka ovat tukeneet meitä. Odotamme, että saisimme edelleen apua ja tukea kouluumme ja tälle alueelle. Haluamme olla mukana kehittämässä tätä paikallista yhteisöä kouluttamalla heitä ja haluamme, että täällä on pysyvää kehitystä. Tavoitteena on, että meillä olisi täysimittainen toimiva koulu täällä, joka on täysin varustettu kaikella tarpeellisella ja että meillä olisi riittävästi työntekijöitä, että voisimme kouluttaa tämän yhteisön lapset ja että he voisivat elää täällä Jumalan kunniaksi.


Tapasimme viime käynnillä Intiassa myös hankkeen sosiaalityöntekijä Martinin ja hän kertoi meille työstään.

Olen Martin Odishasta Luhagudin koululta. Olen ollut täällä sosiaalityöntekijänä vuodesta 2008 lähtien. Teen työtä naisten ja miesten parissa ja järjestän heitä vertaistukiryhmiin. Ihmiset täällä kuuluvat heimoihin. Kun järjestämme ihmisiä ryhmiin, siinä on paljon järjesteltävää. Kun tulemme kylään ja selitämme mitä teemme, niin ihmisiä tulee pikkuhiljaa ryhmiin. Meillä on 50 vertaistukiryhmää ja niissä on 610 jäsentä. Ryhmistä yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat naisten ryhmiä. Yksi ryhmä on siis miesten ryhmä. Olemme myös aloittaneet ammattikoulutuksen. Viimeisessä koulutusryhmässä oli 18 oppilasta. Ammattikoulutus on ollut ompelukurssi. Koulutuksen saaneet ovat hyötyneet koulutuksesta. Jotkut koulutuksen saaneista naisista ovat aloittaneet pienen ompeluyrityksen.

w-ompelukurssilaisia
Naisia ompelijan ammattia oppimassa.

Kylät, joissa teemme työtä, ovat 5-6 kilometrin päässä. Näissä kylissä on vain 10-20 taloa. Se on etuoikeus, että saamme tehdä työtä heidän parissaan. Ihmiset tekevät työtä pelloilla ja jotta heitä saavuttaisi, heidän luokseen pitää mennä illalla. Järjestämme heille kokouksen illalla. Kun palaamme kotiin, on jo pimeä. Paluumatka voi olla vaarallinen villieläinten kuten tiikerin ja karhujen vuoksi. Emme voi mennä sinne iltaisin. Minun tehtäväni on kulkea kylissä polkupyörällä.

-    Oletko nähnyt koskaan tiikeriä?

Olen nähnyt. Lähellä omaa kylääni olen nähnyt tiikerin.

-    Voitko kertoa, mitä tapahtui?

Noin 2 kilometrin päässä kotoani olen nähnyt tiikerin. Se oli tullut ottamaan lehmän. Siellä oli ihmisiä ja he saivat tiikerin lähtemään pois. Iso tiikeri oli valmiina hyökkäämään lehmän kimppuun. Se tapahtui noin 8 vuotta sitten.

Tällä alueella voimme nähdä karhuja. Viime kuussa 2 ihmistä kuoli, kun karhu kävi heidän kimppuunsa. Se tapahtui puolen kilometrin päässä asunnoltani. Karhut tulevat syömään maissia. Emme voi mennä ulos illalla. Se on liian vaarallista. Karhu on hyökännyt mahdollisesti, kun siellä on ollut myös karhunpoikanen. Pimeässä ei pysty erottamaan, jos paikalla on emokarhun lisäksi poikanen. Karhut tulevat syömään maissia. Se on hyvin vaarallista. Karhut ylittävät tien illalla kuuden- seitsemän aikaan. Ihmiset varoittavat meitä, ettei saa mennä ulos illalla.

-    Mitä muita vaarallisia villieläimiä täällä on?

Tiikereitä ja karhuja. Viidakossa on myös käärmeitä. Niitä ei tavallisesti näy. Mutta niitä on siellä.

-    Millaisia käärmeitä teillä on?

Kobria. Kobrat voivat hyökätä myös ihmisten kimppuun. Siellä on myös isoja käärmeitä. Ne voivat syödä lehmän tai vuohen.

-    Kuinka käärme voi syödä lehmän?

Lähellä kotiani, kun ihmiset menivät ruokkimaan lehmää, niin käärme hyökkäsi lehmän kimppuun. Käärme sai lehmän ja se ei päässyt pakoon.

-    Teillä on myös vaarallisia malariahyttysiä?

Tällä alueella ihmiset sairastavat malariaa ja lavantautia. Hyttyset levittävät malariaa. Suojaudumme hyttysverkon alle. Ilmasto on ongelma. Kun menemme ulos, hyttyset pääsevät pistämään. Kolme kertaa vuodessa kohtaamme malarian.  Minä sairastan kolme kertaa vuodessa malarian. Jotkut sairastuvat malariaan kaksi kertaa vuodessa. Mutta minä sairastan malarian kolme kertaa vuodessa. Kun sairastun malariaan, sairastan sitä kaksi tai kolme viikkoa kerrallaan.

-    Mutta malariaanhan voi kuolla.

Niin mutta minä otan siihen lääkettä.

-    Oletko sairastanut malariaa pienestä lapsesta lähtien?

Kyllä. Täällä vuoristoisessa maaseudulla meillä on malariaa. Erityisesti tällä hallinnollisella alueella ihmiset sairastavat malariaa ja siksi monet ihmiset eivät tule tänne. Kandhamalin ja Gajapatin hallinnollisilla alueilla on paljon malariaa.

-    Täällä on aivomalariaa. Miltä se tuntuu, kun sairastaa malariaa?

Koko ruumis tärisee ja viluttaa, vaikka olemme viiden peiton alla.

-    Voisitteko käyttää oppisopimusopetusta rakentamisessa, kun koulua rakennetaan?

Omassa kylässäni, kun joku rakentaa taloa, niin silloin toiset voivat tulla oppimaan rakentamista. Veljeni oppivat näiltä rakentajilta. Pikkuhiljaa he oppivat ja heistä tulee hyviä rakentajia. Tällä tavalla kylässäni monet ovat oppineet itse rakentamaan.

-    Onko teillä selkeää oppisopimussysteemiä, että ammattilaisen mukana on oppipoika?

Tällainen systeemi on olemassa. Tässä systeemissä oppipoika ei saa palkkaa. Hyvän rakentajan mukana voi olla 3-4 oppipoikaa.

w naiset rakentamisessa
Intiassa rakennustöissä on usein naisia.

-    Millaisia ammatteja täällä voisi opettaa?
 
Esimerkiksi puusepän töitä ja rakentamista. Minä olen saanut koulutusta puusepän töihin. Olen tehnyt pöytiä ja tuoleja. Opin puusepän töitä eräältä hyvältä puusepältä. Opin myös sähkömiehen taitoja, kuinka asentaa johtoja taloon. Jos jotain tapahtuu, voin mennä ja korjata sen. Viimeksi korjasin tässä talossa sähköt. Sähkömies tuli, eikä hän osannut kytkeä sähköä. Koulun johtaja ihmetteli, kuinka osasin korjata sähköt, kun sähkömies ei osannut. Jumalan armosta osaan tehdä monia asioita.

-    Olisiko sinulla vielä muuta, mihin voisit kouluttaa ihmisiä?

Voisin opettaa heille maanviljelystä. Voisin opettaa, miten viljellä maissia. Olen kotoisin maanviljelijäperheestä. Kun menen kotiin, kasvatan vihanneksia.

-    Kuinka monta naista teillä oli vuonna 2012 ompelukurssilla?

Heitä oli 13. He olivat 12 kuukauden kurssilla.

-    Kuinka monta vertaistukiryhmää sinulla oli vuonna 2012?

Aloitin kuudessa kylässä seitsemän uutta vertaistukiryhmää. Kaikki ryhmät olivat naisten ryhmiä. Viidessä ryhmässä oli 10 jäsentä ja kahdessa oli 12 jäsentä. Ryhmissä oli kaikkiaan 74 jäsentä. Vanhoja ryhmiä oli 50. Mutta me lopetimme kaukaisempien ryhmien pitämisen. Sen jälkeen ryhmiä oli 39, joista yksi ryhmä oli miesten ryhmä, jossa oli 12 jäsentä ja loput olivat naisten ryhmiä, joissa oli yli 400 naista. Vertaistukiryhmissä on keskitytty aikuisten lukutaidon opettamiseen. Mutta eräs toinen ryhmä on hoitanut aikuisten lukutaito-opetuksen.

w naisten-vertaistukir-jasenia
Kyläyhteisön vertaistukiryhmän jäseniä.

-    Kuka opettaa heitä lukemaan?

He valitsevat jonkun sopivan henkilön kylästä opettamaan lukutaitoa. He tukevat opettajaa työssään. Tämä sama järjestö opettaa myös näitä ryhmiä, miten valmistaa kynttilöitä ja saippuaa. Järjestö, joka tätä tekee, on intialainen kristillinen järjestö Seba Barat. Heidän nimessään Seba tarkoittaa palvelemista ja Barat merkitsee Intiaa. Ryhmät ovat valinneet johtajan ja sihteerin ja he säästävät rahaa ja laittavat sen sitten säästöön pankkiin. He tekevät tämän työn itsenäisesti. He säästävät kuukaudessa 50 rupia kukin eli ryhmänä 500 rupia kuussa. Jos heillä on rahan tarvetta, he voivat hakea lainaa yhteisesti säästämistään rahoista.

-    Kuinka suurta korkoa he maksavat lainastaan?

He maksavat lainastaan 24 % korkoa. Jos ryhmän ulkopuolinen hakee heiltä lainaa, niin korko on 5 rupia kuussa 100 rupian lainasta. Se merkitsee 60 % korkoa vuodessa. Ammattimaiset rahanlainaajat ottavat 100 rupian lainasta 8 rupia korkoa kuukaudessa. Se on 96 % korkoa vuodessa.

-    Jos sinä menet pankkiin ja otat sieltä lainan, kuinka suuri on lainasi korko?

Se on 10 % vuodessa. Jos menen pankkiin ja haluan lainaa, niin sitä ei saa hetkessä. Siihen tarvitaan kaikenlaisia dokumentteja. Tämän he kohtaavat, kun he eivät ole kouluja käyneitä.

-    Jos joku nainen haluaa lainaa, kuinka pitkäksi aikaa hän ottaa lainan?

Kolmeksi kuukaudeksi, ei pidempään. Laina, minkä he tavallisesti ottavat, on tuhannesta viiteen tuhanteen rupiaan.  He tarvitsevat rahaa, kun he ovat sairaita ja lainaa otetaan myös opiskeluun. He ottavat lainaa myös maanviljelykseen. He ostavat esimerkiksi siemeniä tai lannoitteita lainarahalla. He voivat ostaa myös vuohen lainarahalla.

-    Kuinka pitkäksi aikaa he ottavat lainan, jos he ostavat vuohen?

Ryhmä päättää, kuinka pitkäksi aikaa he saavat lainan. Se voi olla 5 kuukautta tai 10 kuukautta. Jos minä ottaisin lainan ostaakseni vuohen, niin minun pitää tehdä jotain muuta työtä voidakseni maksaa lainan takaisin. Viime kuusta eteenpäin on helppo saada raha takaisin, sillä nyt on maissin aika ja vihanneksia löytyy kylästä. He myyvät maanviljelystuotteitaan ja saavat sen kautta rahaa. Jos he käyvät jossain muualla työssä, he voivat maksaa lainan takaisin palkkarahoillaan.

-    Kun perustat uuden vertaistukiryhmän (self help groups), koulutat ryhmän jäsenet vai kuinka?

Kun tulen kylään, tapaan kylän johtajan ja kerron, minkä vuoksi olen tullut. Lähistön kylät ovat kaikki kristittyjä kyliä. Menen sunnuntain jumalanpalvelukseen. Esittelen siellä itseni ja työn mitä teen ja kutsun asiasta kiinnostuneet illaksi koolle. Pidämme ensimmäisen kokouksen ja toisessa kokouksessa muodostamme ryhmän ja opetamme siihen liittyviä asioita. Myöhemmillä kerroilla tarkistan heidän kirjanpitonsa ja toimintaansa ja opetan heitä.

Kiitos haastattelusta.