Lähellä ja kaukana -radio-ohjelma
5.12.2016

a1 mahtavia maisemia

Raamattu ja luominen

 Luominen -lehden päätoimittaja DI Ari Takku puhuu aiheesta: ”Raamattu ja luominen”. Yleisesti ajatellaan, että tiede on puolueetonta totuuden etsintää, joka tarkentaa itseään ja päätyy aina tarkempaan tietämykseen. Tieteen pitäisi olla ennakko-oletuksista vapaata puolueetonta totuuden etsintää. Kokeellinen tiede on tätä. Kokeellinen tiede käsittelee toistettavissa olevia tapahtumia, joita voidaan havainnoida nykyhetkessä. Tässä ei ole väliä uskommeko me luomiseen vai olemmeko me ateisteja. Kokeellinen tiede on tuottanut tekniikan tai mahdollistanut kuussa käynnin. Mutta on olemassa toisenlaista tiedettä, mikä tutkii menneisyydessä tapahtuneita asioita, joita ei ole toistettavissa. Tämä tiede on historiallista tiedettä eli alkuperätiedettä. Tämän tieteen piiriin kuuluvat muun muassa arkeologia, evoluutio-oppi ja oppi siitä, että Jumala on luonut. Siinä missä kokeellisen tieteen tekijän maailmankuvalla ei ole merkitystä niin historiallisen tieteen tekijän maailmankuva on avainasemassa. Historiallinen tiede on paljon avoimempaa todistusaineistoista tehdyille tulkinnoille. Tiedemiesten ennakkokäsitykset muovaavat johtopäätöksiä, joita tutkimustuloksista tehdään. Jos tiedemies kyseenalaistaa evoluutioteorian, niin hänellä tulee olemaan suuria vaikeuksia urakehityksessä.

Lataa ja kuuntele radio-ohjelma (7 Mt). Mobiililaitteilla radio-ohjelmia on kätevintä kuunnella OM Suomen SoundCloud-sivulta.