Afgaaniprojektit kuntouttavat ja kouluttavat Afganistanin vammaisia

Afganistanin väestöstä noin kolme prosenttia on vakavasti vammaisia ja siten sosiaalisesti syrjäytyneitä. Valtiolla ja yhteisöillä on rajalliset mahdollisuudet auttaa heitä. Afgaaniprojektien tarkoituksena on vahvistaa yhteisöjä, perheitä ja yksityisiä ihmisiä tukemaan vammaisia kaikilla elämän alueilla.

Afgaaniprojekteilla on kuurojen mallikoulu ja ammattikoulutusta eri tavoin vammaisille itäisessä Afganistanissa. Ylläpidämme kuurojen ja sokeiden lasten tukiopetusta alueen kouluissa. Etsimme uusilta alueilta vammaisia, jotta heidät saataisiin vammaisopetuksen piiriin. Hankkeemme tavoite on saada mahdollisimman monia vammaisia lapsia tavallisiin kouluihin.

Kotiperustaisessa kuntoutuksessa autetaan vammaisia tulemaan toimeen vammansa kanssa kotona ja lähiympäristössä. Heille opetetaan sopiva ammatti, jotta he voisivat tulla toimeen ja elättää perheensä. Vammaisia lapsia koulutetaan kotona. Sokeille esimerkiksi opetetaan pistekirjoitusta, ennen kuin he voivat mennä tuettuina tavalliseen kouluun.

Yhteisöihin perustetaan yhteisönkehittämiskomiteoita, joissa on yhteisön vaikuttajia ja  vammaisia. Komiteat opetetaan ajamaan vammaisten asioita. Tavoitteena on saada heidät hoitamaan vammaisten asioita niin hyvin, että projektien työntekijät voivat siirtyä työhön toiselle paikkakunnalle. Afgaaniprojektit ovat voineet olla vaikuttamassa siihen, että Afganistaniin on saatu vammaisia koskevaa lainsäädäntöä ja heille on avattu mahdollisuuksia tuettuna koulunkäyntiin ja opiskeluun.

Afgaaniprojektit parantavat vammaisten elämänlaatua, kuntouttavat heitä ja pyrkivät antamaan heille tasa-arvoiset mahdollisuudet yhteiskunnassa. Projektit mahdollistavat heidän koulunkäyntinsä ja opiskelunsa ja kuntouttavat heitä ammattiin, jolla he voivat elättää itsensä ja perheensä.

Saamme Afganistanin hankkeisiimme ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea.