Usein kysytyt kysymykset: koulutusohjelmat

1. Mitä koulutusohjelmalla tarkoitetaan?

Lähetyskoulutuksessa opiskellaan muun muassa Raamattua, lähetystyötä ja erilaisia evankeliointimenetelmiä. Ohjelmaan kuuluu myös paikalliseen kieleen, kulttuuriin ja uskontoon tutustuminen. Koulutuksessa saa käytännön kokemusta evankeliumin levittämisestä ja kansainvälisessä, yhteiskristillisessä tiimissä toimimisesta. Lähetyskoulutus on hyvä paikka pohtia kutsumusta.

Opetuslapseuskoulun tavoite on antaa valmiuksia kristittynä kasvamiseen ja Jumalan syvempään tuntemiseen. Opetus antaa hyvän pohjan hengelliseen työhön. Opetuslapseuskoulun aikana pääsee kokeilemaan lähetystyötä käytännössä. Lyhyet aktiot ovat keskeinen osa opintoja.

2. Kuka voi lähteä?

OM:n koulutusohjelmiin tulee ihmisiä monista eri kansallisuuksista, etnisistä taustoista ja kirkkokunnista. Etsimme uskollisia, muttemme  täydellisiä, Jeesuksen seuraajia joilla on halu kasvaa uskossaan ja ihmisinä.
OM:n koulutusohjelmiin osallistumisen edellytyksinä on:

  • Henkilökohtainen suhde Jeesukseen
  • Halu palvella häntä ja saavuttaa ihmisiä evankeliumilla
  • Olla seurakunnan suosittama ja lähettämä
  • Olla vähintään 18-vuotta
  • Kohtalainen englanninkielen taito
  • Tulla hyväksytyksi valitsemalle kentälle
  • Koota tarvittava kannatus ja rukoustuki
  • Hyväksyä "mihin uskomme" kohdat

Jos et täytä kaikkia vaatimuksia tai sinulla on yleisesti kysyttävää lähtemisestä niin ota yhteyttä.

3. Kuinka pitkäksi ajaksi voin lähteä?

Lähetyskoulutus ja opetuslapseuskoulu vaihtoehtoja on 6 kuukaudesta 2 vuoteen. Koulutusjakson pituus vaihtelee maittain. Kysy rohkeasti lisää. Teemme parhaamme, että löydämme sinulle sopivan paikan ajalle johon voit sitoutua.

4. Tarvitsenko raamattukoulutusta tai teologian opintoja?

OM ei vaadi raamattukoulutusta tai teologista koulutusta hakijoilta. OM tarjoaa lähetyskoulutusta ja mahdollisuuksia opetuslapseuskouluun. Tämä mahdollistaa hengellisen kasvun ja lähetyskoulutuksen samalla kun opitut asiat siirtyvät käytäntöön. Lue lisää koulutusmahdollisuuksista.

OM:lla on myös teologeille, pastoreille  ja raamattukoulun käyneille tehtäviä.  Johtotehtäviin, pastorien koulutukseen ja seuraavan sukupolven opetuslapseuttamiseen tarvitaan muodollisen hengellisen koulutuksen omaavia.

5. Minkälaista koulutusta minulle on tarjolla?

OM:llä on järjestönä vuosien kokemus koulutuksesta ja opetuksesta. Koulutus alkaa jo kotimaassa Lähetä minut -koulutusviikonlopulla, jossa tutustut Operaatio Mobilisaatioon järjestönä: mitä lähetyksellisellä elämäntavalla tarkoitetaan? Millaista on työskennellä kansainvälisessä ja yhteiskristillisessä lähetysjärjestössä?  Lisäksi saat käytännön neuvoja miten valmistautua lähetystyöhön.

Kun sinut on hyväksytty OM:n työhön osallistut kahden viikon mittaiseen aloituskonferenssiin Saksassa tai Hollannissa.Eri puolilta maailmaa tulevat osallistujat saavat orientaatiota kulttuurien väliseen toimintaan, kulttuurishokin käsittelyyn ja tiimielämään.

Opetuslapseuskoulussa saat valmiuksia kristittynä kasvamiseen ja Jumalan syvempään tuntemiseen. Opetus antaa hyvän pohjan hengelliseen työhön. Opetuslapseuskoulun aikana pääsee kokeilemaan lähetystyötä käytännössä. Lyhyet aktiot ovat keskeinen osa opintoja.

6. Miksi tarvitsen lähettikumppaneiden verkoston ja kannatusrenkaan?

OM on uskon varassa toimiva lähetysjärjestö. Lähettikumppaneiden verkosto on tärkeä rukoustukipilari.  Voimme olla kuuliaisia Jumalalle ja hänen antamalleen kutsulle  ja lähteä mihin Jumala meitä kutsuu. Rukous on kuitenkin se  muuttava voima, joka saa ihmisten sydämet kääntymään Jumalan puoleen. Tarvitsemme niitä, jotka lähettävät ja rukoilevat.

Haluamme antaa ihmisille mahdollisuuden osallistua Jumalan valtakunnan eteenpäin viemiseen rukoilemalla ja tukemalla tuntemaansa ihmistä. Taloudellisen kannatuksen saaminen on uskomaton siunaus sillä näemme kuinka Jumala käyttää toisia ihmisiä täyttämään meidän tarpeemme jotta voimme palvella Häntä. Näin lähetystyöstä muodostuu koko seurakunnan tehtävä. Toiset lähtevät ja toiset lähettävät.

Vuosiohjelmiin lähteville OM tarjoaa koulutusmateriaalia miten rakentaa lähettikumppaneiden verkosto.

7. Kuinka paljon tarvitsen kannatusta?

Lähetyskoulutuksen ja opetuslapseuskoulujen hinta vaihtelee maittain. Hinta perustuu elinkustannuksiin kohdemaassa. Kun sinut on hyväksytty ´koulutukseen niin annamme sinulle tiedon siitä minkä verran kannatusta tarvitset.
 

8. Minkälainen hakuprosessi on?

Hakuprosessin aloittaminen on yksinkertaista ja se alkaa täyttämällä hakulomakkeen. Sen täyttämiseen sinulta menee noin 60 minuuttia. Hakemuksen täyttäminen ei sitouta sinua lähtemään. Se on käytännössä katsoen vain ensimmäinen askel lähtemiseen.

Hakemuksen vastaanotettuamme arvioimme kutsummeko hakijan haastatteluun. Haastattelu kestää yhden päivän jonka jälkeen saat tiedon hyväksymisestä OM Suomen lähetiksi, yleensä muutaman päivän kuluttua. Tämän jälkeen työstetään yhdessä vastaanottavan kentän kanssa hyväksyminen kentän työntekjäksi, aloitusajankohta ja muita käytännön asioita.

Sinun tulee myös osallistua ennen lähtöä joko keväällä tai syksyllä järjestettävään Lähetä minut -koulutusviikonloppuun. Viimeisiä asioita on kannatuksen kerääminen. Jotkut ovat valmiita lähtemään 3 kuukauden kuluttua hyväksymisestä ja toisilla aikaa menee enemmän koska työ- ja asuntoasioiden järjesteleminen kotimaassa vie enemmän aikaa.